Blierock | Blerick | B4Music

Bianca & jan

Over Bianca & Jan

Op zondag 8 januari was Bandpromotie in café/zaal Apollo en een dankbaar onderdeel tijdens Bandpromotie zijn The Apollo Live Recordings waarbij Blanca & Jan een vertol- king lieten horen van “It takes one to know me” van Johnny Cash en June Carter. Door dit optreden zijn zij gevraagd om dit nogmaals dunnetjes over te doen tijdens het BlierOck festival.

We laten ons met zijn allen verrassen wat voor nummers zij gekozen hebben die ze ons ten gehore brengen tijdens de 15 minuten die hun zijn toebedeeld want door kenners wordt Bianca in een adem met die van lise de Lange genoemd.nZij zal worden begeleid door Jan van Haperen, de sologitarist van de band Mylk en de band Jumble.