Blierock | Blerick | B4Music

Jumble

Over jumble

Jumble is een vierkoppige regio- nale band, waarvan leden de no- dige ervaring in andere bands hebben. Jumble is niet nieuw, maar is in deze samenstelling nog niet te vaak op de podia te zien geweest. De band heeft 2022 gebruikt om een doorstart to ma- ken. Vanwege privéredenen ver- trok een aantal bandleden en die gaten moesten worden gevuld.. Dat is gelukt. Het gaf ook de ge- legenheid om aan nieuw repertoi- re te werken. Er staat al met al sinds kort weer een band, die er zin in heeft

Het repertoire laat zich niet on- der één noemer vangen. Niet voor niets heet je Jumble (wirwar). Het is een mengeling van eigen werk, gelardeerd met enkele co- vers. Stevige gitaarrock, soms bluesy, soms funky, afgewisseld met ballads. Laat je verrassen.